• 20120823

  Idris Abkar

  Free Download MP3 AlQuran dan AlQuran Streaming yang dilantunkan oleh Idris Abkar. Syeikh Idris Muhammad Abkar adalah salah seorang pembaca/ reciter AlQuran terbaik.

  Idris Muhammad Abkar lahir di Jeddah pada tahun 1395 Hijriyah.Beliau mulai belajar AlQuran sejak usia dini atau pada usia sekitar delapan tahun di Masjid Tauhid.

  Setelah belajar disana, pada usia 13 tahun, Beliau mulai belajar menghafal AlQuran di Masjid Al-Fatini dan menyelesaikan pendidikan tersebut selama empat tahun. Dan selanjutnya setelah tiga tahun kemudian Beliaupun ditunjuk menjadi sebagai Imam Shalat di Masjid tersebut.

  Guru beliau yang sangat berjasa terhadapa prestasi tersebut adalah Syeikh Youssef Al Ahmady. Selain itu, Idris Abkar juga menggali ilmu kepada Syeikh Youssef Al Ahmady, Abd Wahab Al Ahmady, Odah El Zahery, Abd Allah Elqarny dan Hady Said. Tuan-tuan Guru inilah yang secara terus menerus memacu dan menggali kelebihan-kelebihan yang dimiliki Idris Abkar. Dan semoga Allah memberikan ganjaran yang lebih baik kepada pendidik-pendidik ini baik di dunia maupun diakhirat.

  Syeikh Idris Muhammad Abkar pernah menjadi Imam pada beberapa Masjid di Jeddah. Pada awalnya Beliau menjadi Imam di Masjid Al- Fatami, kemudian Masjid Ibnu Taimia atau yang dikenal dengan Masjed Al-Qahateen, selanjutnya pada Masjed Osiad Ibn Alhadeer, dilanjutkan dengan Masjid Ibn Alqaiem, hingga Masjid Salim AlHarabi, dan saat ini beliau menjadi Imam di Masjid Bagaber.

  MP3 AlQuran Online ini bersumber dari http://www.habbabi.com
  1. (01) Al-Fatihah الـفـاتـحـة
  2. (02) Al-Baqarah الـبـقـرة
  3. (03) Al-Imran آل عـمـران
  4. (04) An-Nisa' الـنـسـاء
  5. (05) Al-Ma'idah الـمـائـدة
  6. (06) Al-An'am الأنـعـام
  7. (07) Al-A'raf الأعـراف
  8. (08) Al-Anfal الأنـفـال
  9. (09) At-Taubah الـتـوبـة
  10. (10) Yunus يـونـس
  11. (11) Hood هـود
  12. (12) Yusuf يـوسـف
  13. (13) Ar-Ra'd الـرعـد
  14. (14) Ibrahim إبـراهـيـم
  15. (15) Al-Hijr الـحـجـر
  16. (16) An-Nahl الـنـحـل
  17. (17) Al-Isra الإسـراء
  18. (18) Al-Kahf الـكـهـف
  19. (19) Maryam مـريـم
  20. (20) Ta­Ha طـه
  21. (21) Al-Anbiya' الأنـبـيـاء
  22. (22) Al-Hajj الـحـج
  23. (23) Al-Mu'minun الـمـؤمـنـون
  24. (24) An-Nur الـنّـور
  25. (25) Al-Furqan الـفـرقـان
  26. (26) Ash-Shu'ara' الـشـعـراء
  27. (27) An-Naml الـنّـمـل
  28. (28) Al-Qasas الـقـصـص
  29. (29) Al-'Ankabut الـعـنـكـبـوت
  30. (30) Ar­Room الـرّوم
  31. (31) Luqman لـقـمـان
  32. (32) As­Sajdah الـسـجـدة
  33. (33) Al­Ahzab الأحـزاب
  34. (34) Saba' سـبـأ
  35. (35) Fatir فـاطـر
  36. (36) Ya­Sin يـس
  37. (37) As-Saffat الـصـافـات
  38. (38) Sad ص
  39. (39) Az-Zumar الـزمـر
  40. (40) Ghafir غـافـر
  41. (41) Fussilat فـصّـلـت
  42. (42) Ash-Shura الـشـورى
  43. (43) Az-Zukhruf الـزخـرف
  44. (44) Ad-Dukhan الـدّخـان
  45. (45) Al-Jathiya الـجـاثـيـة
  46. (46) Al-Ahqaf الأحـقـاف
  47. (47) Muhammad مـحـمـد
  48. (48) Al-Fath الـفـتـح
  49. (49) Al-Hujurat الـحـجـرات
  50. (50) Qaf ق
  51. (51) Az-Zariyat الـذاريـات
  52. (52) At-Tur الـطـور
  53. (53) An-Najm الـنـجـم
  54. (54) Al-Qamar الـقـمـر
  55. (55) Ar-Rahman الـرحـمـن
  56. (56) Al-Waqi'ah الـواقـعـة
  57. (57) Al-Hadid الـحـديـد
  58. (58) Al-Mujadilah الـمـجـادلـة
  59. (59) Al-Hashr الـحـشـر
  60. (60) Al-Mumtahinah الـمـمـتـحـنـة
  61. (61) As-Saff الـصـف
  62. (62) Al-Jumu'ah الـجـمـعـة
  63. (63) Al-Munafiqun الـمـنـافـقـون
  64. (64) At-Taghabun الـتـغـابـن
  65. (65) At-Talaq الـطـلاق
  66. (66) At-Tahrim الـتـحـريـم
  67. (67) Al-Mulk الـمـلـك
  68. (68) Al-Qalam الـقـلـم
  69. (69) Al-Haqqah الـحـاقـة
  70. (70) Al-Ma'arij الـمـعـارج
  71. (71) Nooh نـوح
  72. (72) Al-Jinn الـجـن
  73. (73) Al-Muzzammil الـمـزّمّـل
  74. (74) Al-Muddaththir الـمـدّثـر
  75. (75) Al-Qiyamah الـقـيـامـة
  76. (76) Al-Insan الإنـسـان
  77. (77) Al-Mursalat الـمـرسـلات
  78. (78) An-Naba' الـنـبـأ
  79. (79) An-Nazi'at الـنـازعـات
  80. (80) 'Abasa عـبـس
  81. (81) At-Takwir الـتـكـويـر
  82. (82) Al-Infitar الإنـفـطـار
  83. (83) Al-Mutaffifin الـمـطـفّـفـيـن
  84. (84) Al-Inshiqaq الإنـشـقـاق
  85. (85) Al-Buruj الـبـروج
  86. (86) At-Tariq الـطـارق
  87. (87) Al-A'la الأعـلـى
  88. (88) Al-Ghashiyah الـغـاشـيـة
  89. (89) Al-Fajr الـفـجـر
  90. (90) Al-Balad الـبـلـد
  91. (91) Ash-Shams الـشـمـس
  92. (92) Al-Lail الـلـيـل
  93. (93) Ad-Duha الـضـحـى
  94. (94) Ash-Sharh الـشـرح
  95. (95) At-Tin الـتـيـن
  96. (96) Al-'Alaq الـعـلـق
  97. (97) Al-Qadr الـقـدر
  98. (98) Al-Baiyinah الـبـيـنـة
  99. (99) Az-Zalzalah الـزلـزلـة
  100. (100) Al-'Adiyat الـعـاديـات
  101. (101) Al-Qari'ah الـقـارعـة
  102. (102) At-Takathur الـتـكـاثـر
  103. (103) Al-'Asr الـعـصـر
  104. (104) Al-Humazah الـهـمـزة
  105. (105) Al-Fil الـفـيـل
  106. (106) Quraish قـريـش
  107. (107) Al-Ma'un الـمـاعـون
  108. (108) Al-Kauthar الـكـوثـر
  109. (109) Al-Kafirun الـكـافـرون
  110. (110) An-Nasr الـنـصـر
  111. (111) Al-Masad الـمـسـد
  112. (112) Al-Ikhlas الإخـلاص
  113. (113) Al-Falaq الـفـلـق
  114. (114) An-Nas الـنّـاس

  Tidak ada komentar:

  Posting Komentar

  Copyright © MUSLIM BLOG

  Promoted Link: Tafsir Sponsored By: Gratis Template By: Habib