• 20120501

  Tafsir Dan Asbabun Nuzul Surah AlBayyinah Ayat 5

  Tafsir AlBayyinah Ayat 1 

  Departemen Agama Republik Indonesia
  Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. yang terdiri dari orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik tidak akan melepaskan kekafiran mereka dan tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Kedatangan Nabi SAW. menimbulkan kegoncangan-keguncangan dalam akidah mereka dan dalam adat istiadat mereka yang telah berurat berakar dalam diri mereka serta menyatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi SAW. tidak ada bedanya atau lebih dari apa yang terdapat dalam agama mereka. Maka tidak ada kebaikan mengikuti yang baru dengan meninggalkan yang lama, bahkan mengikuti yang lama lebih menenteramkan jiwa karena tidak bertentangan dengan sikap nenek moyang mereka. 

  Tafsir Jalalain
  (Tiadalah orang-orang yang kafir dari) huruf Min di sini mengandung makna penjelasan (kalangan ahlulkitab dan orang-orang musyrik) orang-orang musyrik artinya orang-orang yang menyembah berhala; lafal Musyrikiina di'athafkan kepada lafal Ahlilkitaabi (mau meninggalkan) agamanya; lafal Munfakkiina sebagai Khabar dari lafal Yakun; artinya mereka akan tetap memegang agama yang mereka peluk (sebelum datang kepada mereka) artinya sampai datang kepada mereka (bukti yang nyata) berupa hujah yang jelas, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad saw.

  Tafsir AlBayyinah Ayat 2 Dan 3

  Departemen Agama Republik Indonesia
  Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan pengertian bukti yang meragu-ragukan mereka, bahwa yang dimaksud dengan bukti tersebut adalah diri pribadi Nabi SAW yang membacakan untuk orang kafir halaman-halaman Alquran yang bersih dari campur aduk keterangan manusia, bersih dari segala macam kesalahan dan bersih dari penambahan, yaitu bukti yang memancarkan kebenaran. Dalam ayat lain yang serupa Allah berfirman:

  لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
  Artinya:
  Yang tidak datang kepadanya (Alquran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya. (Q.S. Fussilat: 42)

  Di dalam Alquran itu tersimpul ajaran-ajaran yang benar yang terdapat dalam kitab-kitab para nabi yang terdahulu, seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim A.S. Dalam ayat lain yang hampir sama maksudnya Allah berfirman:

  وإنه لفي زبر الأولين
  Artinya:
  Dan sesungguhnya Alquran itu benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang terdahulu. (Q.S. Asy Syu'ara': 196)
  dan firman-Nya:

  إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
  Artinya:
  Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam Kitab-kitab yang terdahulu (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa. (Q.S. Al A'la: 18-19)

  Terkadang yang dimaksud dengan Al Kitab ialah surah-surah Alquran dan ayat-ayatnya, karena tiap-tiap surah itu adalah kitab yang kokoh atau hukum-hukum dan peraturan yang terkandung dalam firman-firman Allah yang tidak ada kebatilannya. Dalam ayat lain yang sama maksudnya Allah berfirman:

  الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
  Artinya:
  Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Alquran) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang beriman. (Q.S. Al Kahfi: 1-2)

  Maksudnya, keadaan orang-orang kafir Yahudi, Nasrani dan musyrikin sesudah datang Nabi SAW berlainan dengan keadaan mereka sebelumnya. Mereka sebelum datang Nabi SAW. dalam keadaan kafir, terbenam dalam kejahilan dan hawa nafsu, tetapi setelah datang Nabi SAW. segolongan dari mereka beriman, maka keadaan mereka tidak seperti dahulu dan segolongan mereka tidak beriman malah mereka meragukan kebenaran apa yang dibawa Nabi SAW. bahkan ada yang tidak percaya kepada kebenarannya sama sekali.

  Tafsir Jalalain
  (Yaitu seorang rasul dari Allah) lafal ayat ini menjadi Badal dari lafal Al-Bayyinah, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad saw. (yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan) dari segala bentuk kebatilan.

  Tafsir AlBayyinah Ayat 5

  Departemen Agama Republik Indonesia
  Karena adanya perpecahan di kalangan mereka maka pada ayat ini dengan nada mencerca Allah menegaskan bahwa mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Perintah yang ditujukan kepada mereka adalah untuk kebaikan dunia dan agama mereka, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang berupa ikhlas lahir dan batin dalam berbakti kepada Allah dan membersihkan amal perbuatan dari syirik serta mematuhi agama Nabi Ibrahim yang menjauhkan dirinya dari kekafiran kaumnya kepada agama tauhid dengan mengikhlaskan ibadat kepada Allah SWT. Dalam ayat lain yang bersamaan maksudnya Allah berfirman:

  ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا
  Artinya:
  Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" (Q.S. An Nahl: 123)
  dan firman-Nya

  ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما
  Artinya:
  "Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah)" (Q.S. Ali Imran: 67)

  Yang dimaksud mendirikan satat adalah mengerjakan terus-menerus setiap waktu dengan memusatkan jiwa kepada kebesaran Allah ketika salat, untuk membiasakan diri tunduk kepada-Nya. Dan yang dimaksud dengan mengeluarkan zakat yaitu membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Alquran Karim.

  Keterangan ayat tersebut di atas tentang keikhlasan beribadat serta menjauhkan diri dari syirik, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat itulah yang dimaksud dengan agama yang lurus yang tersebut dalam kitab-kitab suci lainnya.

  Maksud ungkapan-ungkapan yang telah lalu bahwa orang-orang ahli Kitab berselisih dalam memahami dasar-dasar agama mereka dan furuk-furuknya, padahal mereka diperintahkan untuk memperhambakan diri kepada Allah dengan tulus ikhlas dalam akidah. 

  لَمْيَكُنِالَّذِينَكَفَرُوامِنْ أَهْلِالْكِتَابِوَالْمُشْرِكِينَمُنفَكِّينَحَتَّىتَأْتِيَهُمُالْبَيِّنَةُ
  Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,  رَسُولٌمِّنَاللَّهِيَتْلُوصُحُفًا مُّطَهَّرَةً
  (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al quran),

  فِيهَاكُتُبٌقَيِّمَةٌ
  di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus.

  وَمَاتَفَرَّقَالَّذِينَأُوتُواالْكِتَابَإِلَّا مِنبَعْدِ مَاجَاءتْهُمُالْبَيِّنَةُ
  Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

  وَمَاأُمِرُواإِلَّالِيَعْبُدُوااللَّهَمُخْلِصِينَلَهُالدِّينَحُنَفَاء وَيُقِيمُواالصَّلَاةَوَيُؤْتُواالزَّكَاةَوَذَلِكَدِينُالْقَيِّمَةِ
  Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

  إِنَّالَّذِينَكَفَرُوامِنْ أَهْلِالْكِتَابِوَالْمُشْرِكِينَفِي نَارِجَهَنَّمَخَالِدِينَفِيهَاأُوْلَئِكَهُمْ شَرُّالْبَرِيَّةِ
  Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.

  إِنَّالَّذِينَآمَنُواوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِأُوْلَئِكَهُمْ خَيْرُالْبَرِيَّةِ
  Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

  جَزَاؤُهُمْعِندَرَبِّهِمْجَنَّاتُ عَدْنٍتَجْرِي مِنتَحْتِهَاالْأَنْهَارُخَالِدِينَفِيهَاأَبَدًارَّضِيَاللَّهُعَنْهُمْوَرَضُواعَنْهُذَلِكَلِمَنْخَشِيَرَبَّهُ
  Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

  11 komentar:

  1. Assalamualaikum::
   Artikel yang menarik..
   Salam kenal

   Adam Pramuja
   http://raa-pramuja.blogspot.com/

   BalasHapus
   Balasan
   1. Wa`alaikumussalam.

    salam kenal bung, gegegegege :)
    bung adam ternyata punya blog jg gegegegege :)

    Hapus
  2. Assalamualaikum,mudah2an ini bermnafaat bagi pembacanya

   BalasHapus
   Balasan
   1. Wa`alaikumussalam. Amiin...
    Terimakasih atas kunjungannya mas agus salim

    Hapus
  3. Islam adalah satu2nya Agama yang benar.... :) | tidak ada agama lagi selain Islam yang aka nditerima oleh Tuhan "ALLAH".... Tuhan2 buatan seperti YHWH, RA, SHIVA, DEWA, HORUS, Dan lain sebagainya adalah sesat.,,. dansangat sesat bagi saya :D hahai kejam dikit

   QS.3 Ali Imran:85. Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka SEKALI-KALI TIDAKLAH KAN DITERIMA DARINYA, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi .

   QS.3 Ali Imran:19. Sesungguhnya agama disisi Allah HANYALAH Islam.

   QS.3 Ali Imran:102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam .

   QS.2 Baqarah:132 ..."Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam "


   http://www.kaze-kate.net/2011/12/bukti-terkuat-islam-satu-satunya-agama.html

   BalasHapus
   Balasan
   1. Maha Suci Allah dengan segala firmanNya.

    Tepat sekali, Mas Kaze. Dan satu2nya Alkitab yaitu AlQuran yang mengatakan bahwa agama yang Allah ridhai adalah Islam.

    Ini lah salahsatu bukti kebenaran AlQuran.

    Hapus
   2. Ahmed Deedat menantang para Pastur dan Pendeta... "Buktikan, Nabi mana yang selain Islam?!" :D dan saya terinspirasi oleh dia sangat!

    Hapus
   3. Ya ya ya, benar sekali Mas Kaze. Saya juga ada belajar dari beliau dan dari beberapa pakar lainnya serta sedikit improvisasi tentunya.

    Dan terbukti Islam itu adalah agama yang Haq selain Islam adalah Bathil.

    Hapus

  Copyright © MUSLIM BLOG

  Promoted Link: Tafsir Sponsored By: Gratis Template By: Habib